VRAAG & ANTWOORD

Taxeren is voor veel mensen geen dagelijkse kost, voor ons gelukkig wel. De taxateurs van Vastgoedhuis zijn geregistreerd makelaar en geregistreerd taxateur en dus ingeschreven in de register van het SCVM en NRVT.

De meeste van ons krijgen maar een paar keer in hun leven met een taxateur te maken. Daarom ontstaan er vaak veel vragen over het taxatierapport. Met onderstaande vragen kan je al een goed beeld vormen over de taxatie, kom je er niet uit? Bel of mail gerust.

Wat is een taxatie?

Een taxatie is een schatting van de waarde van een woning, door een taxateur. De taxateur maakt dan een taxatierapport voor je op met daarin de waarde van de woning. In het taxatierapport legt hij zijn bevindingen vast en onderbouwd hij hoe hij tot die waarde is gekomen.

Is een taxatie verplicht?

Als je een huis koopt, wil de hypotheekverstrekker weten wat de woning waard is. Daarom stellen veel hypotheekverstrekkers een taxatie verplicht. De waarde van je woning hangt af van diverse factoren; bijvoorbeeld van de gemeente waar de woning staat, de buurt, of het dichtbij voorzieningen is, de aanwezigheid van een tuin of balkon, de staat van het onderhoud, de indeling, eventuele isolatie, de inhoud en oppervlakte en of er erfpacht op de woning/object aanwezig is. Doorgaans wordt een taxatie pas uitgevoerd als er een voorlopig koopcontact is getekend, dus als koper en verkoper tot overeenstemming zijn gekomen over de prijs.

Wat zijn de kosten van een taxatie?

De kosten van een taxatierapport zijn afhankelijk van het type en de grootte van de woning. Wij kunnen je taxatie opdracht in behandeling nemen voor een aantrekkelijk All-in tarief.

Taxatietarief

Het taxatietarief is het bedrag dat de taxateur afspreekt met de opdrachtgever. Dit tarief kan uit verschillende onderdelen bestaan zoals:

• Vergoeding taxateur
• Validatiekosten zoals NWWI
• Kadastrale recherche
• Opvragen externe informatie
• Overige kosten

Wie betaalt het taxatierapport?

Bij het kopen van een huis zijn de kosten van de taxatie voor rekening van de koper. Deze kosten zijn fiscaal aftrekbaar.

Waarom een huis taxeren?

Je vraagt je misschien af: waarom is een taxatierapport nodig? Daar kunnen verschillende redenen voor zijn. Bij het afsluiten van een hypotheek voor de aankoop van een bestaande woning is een onafhankelijk taxatierapport verplicht. Als je je huis wilt gaan verkopen is een woningtaxatie niet verplicht, maar je kunt een taxatie laten uitvoeren om een goede verkoopprijs te bepalen.

Hoe lang is een taxatierapport geldig?

Omdat een huistaxatie een momentopname is, verbinden hypotheekverstrekkers een geldigheidstermijn aan een taxatierapport. Die termijn kan per hypotheekverstrekker verschillen, maar is in de meeste gevallen zes maanden.

Hoe lang duurt het opstellen van een taxatierapport?

Hoe lang het precies duurt voordat het taxatierapport is opgesteld kan verschillen per taxateur. Bij Vastgoedhuis zal het taxatierapport binnen enkele dagen tot één week na de woningopname worden toegestuurd.

Waardebepalende factoren bij een taxatie

Factoren die belangrijk zijn voor een huistaxatie die de waarde van een woning mede bepalen zijn onder andere:

• Locatie, ligging en stand
• Grootte, aard en inrichting van het terrein c.q. de opstal
• Verhuurd of niet verhuurd
• Eigendom van de ondergrond erfpacht
• Bereikbaarheid en parkeergelegenheid
• Bouwkundige en installatietechnische kwaliteit
• Marktsituatie

Gevalideerd taxatierapport

Meestal eisen hypotheekverstrekkers dat de waardebepaling van een taxateur gecontroleerd en gevalideerd wordt door een validatie-instituut. Een validatie-instituut heeft als taak hypotheek- en taxatiefraude tegen te gaan door taxatierapporten te controleren en te valideren. Het controleproces verloopt zowel handmatig als geautomatiseerd. Het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NVRT) ziet er onder meer op toe dat de kwaliteitsmanagementsystemen van het validatie-instituut voldoet aan de (internationale) normen. Het validatie-instituut dat is aangesloten bij het NRVT is het NWWI.

Nationale Hypotheek Garantie

Bij de aanvraag van een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) is altijd een gevalideerd en onafhankelijk taxatierapport nodig. Validatie-instituten die zijn aangesloten bij NRVT zijn erkend door de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen, uitvoerder van de NHG.

Wat is NRVT?

NRVT is de verkorte naam van Stichting Nederlands Register Vastgoed Taxateurs. NRVT registreert vastgoedtaxateurs op persoonlijke titel en richt zich op het borgen van de vakbekwaamheid van deze taxateurs, onder andere door middel van inschrijving in één centraal register (het Register). Alle taxateur bij Vastgoedhuis zijn aangesloten bij het NRVT.